. (18621863)
: Šiaulių "Aušros" muziejus. ŠAM. Poz. 416/VIII