Назад

№27.
[1864 г. Студзеня 28.] - Шыфраваная тэлеграма аб месцазнаходжанні Каліноўскага

[г. Менск]     №28

Шыфраваная тэлеграма была атрымана 28 студзеня 1864 г. а 9-й гадзіне вечара (паводле ўспамінаў А. Масалова) з Менска. Шыфр уяўляў сабой падмену літараў алфавіта двухзначнымі лікамі. Напрыклад, літары "а" адпавядаў лік "37"; "б" — "53". Розніцы паміж вялікімі і малымі літарамі не рабілася, прабелы і знакі прыпынку апускаліся. Поўны спіс скарыстаных у тэлеграме літараў і адпаведныя ім лічбавыя камбінацыі можна пабачыць тут.
Гэтая публікацыя складаецца з уласна тэлеграмы і яе дэшыфроўкі. Іх змест мае некаторыя разыходжанні, якія фіксуюцца ў заўвагах.

Шыфраваная тэлеграма аб месцазнаходжанні Каліноўскага. ФаксімілеВильно.

Главному Начальнику Края.

№2 8 1 3 3 7 3 5 3 2 4 9 1 3 3 0 6 1 4 0 1 3 3 5 4 1 6 1 1 8 1 7 2 4 1 8 1 9 3 9 3 [ 2 2 7 ]1 3 5 3 2 4 9 1 3 3 0 6 1 4 0 1 3 3 5 4 1 1 8 3 6 2 7 6 7 1 7 2 0 3 7 3 6 2 7 1 4 1 8 3 2 4 9 [ 3 0 ]1 2 7 2 6 2 0 4 9 3 5 3 0 1 7 2 6 1 3 1 8 4 1 2 7 4 1 3 7 2 4 1 8 1 3 6 1 3 2 3 5 4 1 1 8 3 2 [ 6 1 4 9 ]1 3 2 6 1 3 4 3 7 2 6 6 1 3 4 2 7 1 8 6 7 4 9 1 3 4 9 6 7 2 7 3 2 1 8 3 0 6 1 2 0 1 4 4 9 1 3 4 9 1 [ 9 2 7 ]1 3 2 2 7 3 4 6 1 6 7 1 8 1 3 1 8 4 1 3 7 13 3 5 4 1 6 1 6 7 2 7 3 4 6 1 6 7 3 9 1 4 1 8 3 2 4 9 3 0 [ 2 7 ]1 Госпожа 5 3 3 7 1 3 4 9 3 2 1 8 3 8 2 7 къ ней обращаются 3 7 6 5 4 9 1 3 3 0 3 1 изъ другихъ городовъ для [ука]занія мѣста жительства 4 1 3 7 2 4 1 8 [ 1 3 6 1 ]1 3 2 3 5 4 1 3 7 6 5 6 1 и другихъ она все знаетъ

Въ Сентябрѣ изъ Вильна пріѣзжалъ въ Могилевъ какой-то 3 5 6 1 5 3 6 1 2 4 4 9 3 2 [ 3 5 4 1 ]1 1 8 для составленія 6 1 2 0 6 5 3 7 1 3 1 8 6 6 3 7 1 9 1 [ 8 ]1

Полковникъ Лосевъ.

 

Шыфраваная тэлеграма аб месцазнаходжанні Каліноўскага (дэшыфроўка). ФаксімілеВильно.

Главному Начальнику Края.

На Свентоянской улицѣ въ Свѣнтоянскихъ мурахъ живетъ преступникъ2 Калиновскій3 подъ именемъ Виторженецъ. Въ Доминиканскомъ домѣ живетъ Гжа Баневичева4. Къ ней обращаются агенты5.

Въ Сентябрѣ месяцѣ6 изъ Вильна въ Могилевъ пріѣзжалъ какой-то Соболевскій для составленія организаціи.

[Полковникъ Лосевъ.]7

Публікацыя паводле: Шалькевич В. Ф. Кастусь Калиновский: страницы биографии. – Минск, 1988.
Матэрыял даслала: Настасся Жарская