Назад

Язэп Янушкевіч

Ня толькі ідэалы застаюцца пасьля герояў...

Асабістыя рэчы К. Каліноўскага

Яго схапілі ў ноч на 29 студзеня 1864 г. ў гімназічным будынку пры Замкавай вуліцы, у кватэры чыноўніка Віленскай казённай палаты Канстантына Жаброўскага.

Роўна чатыры месяцы перад тым, 29 верасьня 1863 году, цёзка Каліноўскага атрымаў гэтую кватэру ў якасьці платы "за прыватныя заняткі пры канцылярыі Віленскай дырэкцыі вучэльняў". У бюджэце апошняй залатоўкі, пэўна, перавяліся, і яна расплочвалася гімназічнымі кватэрамі; шмат іх запуставала ад пачатку паўстаньня.

Жаброўскаму кватэра ня рупіла (у адрозьненьне ад чыноўнікаў нашае эпохі). З жонкай ды чатырохгадовай дачушкай Канстантын выгодна жыў у тым самым гімназічным будынку разам зь цесьцем Фэліксам Вейсам, настаўнікам маляваньня тамтэйшай навучальнай установы. А можа, і ня так выгодна. Вядома толькі, што ў сваю чаргу Жаброўскі, атрымаўшы жыльлё, расклеіў на віленскіх платох абвестку пра здачу гэтай кватэры.

Не мінула й двух тыдняў, гэта значыць, у сярэдзіне кастрычніка да яго заявіўся на агледзіны русявы, моцнага складу дзяцюк. Патаргаваўшыся крыху, яны сыйшліся ў цане. Як і належыць, будучы кватарант адразу заплаціў наперад. Толькі штось шмат: 30 рублёў. Гэтага хапала на паўгодзьдзе.

Хто мог ведаць, што кватарант дабудзе тут усяго палову аплочанага тэрміну?

Дзе ён жыў дагэтуль, Жаброўскі ня ведаў, а наваселец трапіўся скупы на слова. Назваўся Вітажэнцам. Характар заняткаў — распрацоўка матэрыялаў гістарычнага характару славянскіх народнасьцяў.

Кватэра ў Жаброўскага была невялікая: два пакойчыкі й цесная вітальня. Але як на аднаго халасьцяка, дык нямала. На трэці дзень пасьля агледзінаў Вітажэнец засяліўся; прыйшоў зь невялікім партфелем у адной руцэ. Голыя сьцены трэба было нечым мэбляваць. І ці ня ўсьлед за Вітажэнцам зьявілася маладая паненка. Яна зараз жа накіравалася да пані Длускай, што жыла ў тым самым будынку, нібы да блізкай прыяцелькі й дамовілася пра мэблю. Выйшаўшы, маладзіца зьвярнулася да гімназічнага дворніка Ігната Шоціка, каб той дапамог ёй перанесьці прыдбаныя рэчы. Для каго? Вітажэнец — яе брат.

Раніцою Вітажэнец некуды пайшоў, пакінуўшы ключ дворніку й наказаўшы, каб пусьціў да яго ў кватэру, калі хтось прыйдзе. Сапраўды, неўзабаве зьявілася сястра, аднак заходзіць ня стала; пакінула Шоціку цёплую коўдру, каб перадаў брату. У наступную раніцу зноў прыйшла й аддала Шоціку дзьве шклянкі й два сподачкі.

Праз паўмесяца дворнік, які стаў прыслугоўваць Вітажэнцу за два срэбныя ў месяц, меў новыя турботы з мэбляю кватаранта. Давялося вяртаць яе спадарыні Длускай, якая, пэўна, запатрабавала яе назад, а Вітажэнцу габрэі прынесьлі іншую.

Больш пярэбараў не было. Таму можна канстатаваць: рэчы, выстаўленыя на адзін зь віленскіх аўкцыёнаў 16 ліпеня 1864 г., пасьля страты іх апошняга гаспадара — рэчы Каліноўскага. З новых іх гаспадароў, пералічаных у аўкцыйным лістку, найбольш не пашанцавала Іцку Слабодкіну. Набыты ім васьмікутны ясеневы стол на адной ножцы так і не дастаўся яму. Паліцыя забрала каштоўную рэч у сьледчае аддзяленьне, высьветліўшы, што адзіная стальная нага выдлубаная, і што ў ёй Вітажэнец захоўваў дакумэнты. Шпікі, на вялікі іх сорам, унюхалі пра гэта запозьнена. Іх і тут апярэдзіла Вітажэнцава "сястра" — Караліна Яцына. Рызыкуючы, яна (пасьля начнога вобыску!) вынесла паперы з тайніка. Жандарам даруецца: у тую ноч ім трапілася штось найважнейшае: сам дыктатар Літвы й Беларусі. А нэндзная маёмасьць (іншае слова ім было не падабраць) палітычнага злачынцы Каліноўскага папоўніла царскую казну ўсяго на 20 рублёў.

Виленской палаты государственных имуществ
дело о принятии в ведение казны конфискованного движимого имущества Калиновского.

Началось 11 июня 1864 года. Кончилось 14 мая 1869 года. На 19 листах.

В виленскую Палату Государственных Имуществ.
Чиновника Особых Поручений Аноева

Рапорт.

Представляя при сем опись конфискованного имущества, принадлежавшего казненному политическому преступнику Калиновскому, честь имею донести, что по принятии мною имущества в казенное ведомство, все означенные в описи вещи оставлены на сохранение Комиссару зданий Виленской гимназии г. Станкевичу; но как другого помещения для сохранения имущества не имеется, то предписать мне произвести продажу всего означенного имущества с аукционного торга.

Чиновник Особых Поручений Аноев.

№62 Июня 9 дня 1864 г. [Исполн. 25 июня 1864 года. №13071]

Аукционный лист.
Конфискованных вещей, принадлежавших политическому преступнику Калиновскому, проданных с Публичного торга
16 июля 1864 г.

Название вещейКолич. вещейОценкаПродажаЗа кем осталось на Аукционе
руб.коп.р.с.к.с.
1.Комод ольховый темною краскою выкрашенный о 4-х ящиках с 4-мя замками и одним ключем.1250260Еврей Абрам Фергимер
2.Кровать простого дерева высланная досками.1-50-75Еврей Ицко Слободский
3.Диван ясеновый соломою набит покрывало вовсе испорченное.11-125Еврей Абрам Фергимер
4.Стол ясеновый 8-и угольный на одном столбу но вовсе испорчен.11-2-Еврей Ицко Слободский
5.Столик ольховый с одним ящиком крашенный желтою краской.1-701-Еврей Мовша Сер.
6.Столик об одной ноге с круглой шашечной доской под Красное дерево.1-3012Дворянин Романовский
7.Графин хрустального стекла.1-15-50Еврей Ицко Слободский
8.Стульев ольховых плетеных.63-451Еврей Берка Хацкилес
9.Кресло под орех покрашенное с подушкою покрытой ситцем старым.1-60151Дворянин Романовский
10.Стульев под Красное дерево сделанных с подушками, покрытыми ситцем пестрым старым.44-620Еврей Шлома Крмик.
11.Стаканов к чаю.2-15-39Подпоруч. Шишков
12.Блюдечек фарфорных небольших.2-3-7Подпоруч. Шишков
13.Ложечка чайная Варшавского серебра.1-3-7Унтер-офицер Вильжинский
14.Зеркало складное в деревянной рамке.1-15-42Подпоруч. Шишков
15.Кувшин фаянса белого.1-5-20Подпоруч. Шишков
16.Печать Гербовая.1-5  Представлена в Палату
17.Бумажный ящик с деревянными шахматами, которых 32 штуки.1-15-30Еврей Мовша Сер.
18.Стеклянный пузырок с чернилом.1-3-5Дворянин Кошановский
 ИТОГО-14392284 .

При продаже находился полицейский пристав Вто.
Свидетелем был Подпоручик Шишков.
Свидетелем был Комиссар Зданий Гимназии Станкевич.
Аукцион производил чиновник особых поручений Аноев.

Его Превосходительству Господину Виленскому коменданту Генерал-лейтенанту и разных орденов кавалеру Вяткину
Виленского мещанина Ицко Шевеліовича Слободкера.

Прошение.

17 [трэба 16] числа сего июля месяца производилась в Гимназическом здании аукционная продажа секвестрованных по политическим делам имуществ, где и я купил круглый одноножный стол, у коего не было означенной ноги, и на требования мое о возврате оной присудствующий тамо Чиновник Виленской палаты Государственных имуществ г. Аноев велел мне отправиться в Доминиканское здание для получения такового и по прибытие моем в оное здание г. тамошний смотритель задержав означенный стол мне не возвращает по неизвестной мне причине. Вчерашняго же числа я обратился с прошением к Г-ну управляющему Виленской палаты государственных имуществ прося о возврате мне означенного стола или 2 рубли мною заплоченные за него то г. Управляющий не принимая означенное мое прошение по причине неподачи таковое на установленной гербовой бумаге 70 коп. достоинства. А потому прибегая к защите и покровительство Вашего Превосходительства осмеливаюсь всепокорнейше просить обратить внимания на бедное мое положения предписать кому следует о возврате мне означенного стола или 2 руб. мною заплоченные ибо я человек бедный и те деньги составляют целого моего капитала. За таковое благодеяния я не промину молить Всевышняго Бога за здравия и долголетия Вашего Превоходительства. По личной просьбе неграмотного Еврея Ицки Слободкера росписую Дворанин Казимир Муравский.

Ицко Слободкер.

Июля дня 1864 года.

[На деле на сем же истребовать по жалобе сей надлежащее объяснение от смотрителя здания Доминиканов с изложением всего объяснения.]

В Виленскую Палату Государственных имуществ.
Чиновника особых поручений Аноева.

Рапорт.

Согласно предписания Палаты от 25 июня за №13071, конфискованные вещи принадлежащия преступнику Калиновскому, проданы мною с аукционного торга; из числа тех вещей, осьми угольный стол ясеневого дерева, купленный евреем Ицкою Слободским за 2 р. с., взят у него в следственную Доминиканскую коммиссию, в следствие чего еврею Слободскому, выдано мною из собственных моих денег 2 р. Представляя при сем росписку еврея Слободского, имею честь покорнейше просить Палату государственных имуществ сделать зависящее распоряжение о возврате мне означенных 2 р. и представленной мною от продажи суммы рублей копеек.

Чиновник особых поручений Аноев.

№121 Августа 4 дня 1864 г.

[Паметка: Исполн. 3 октября №20196, 20197]

1864 г. Августа 3 дня. Я нижеподписавшийся еврей Ицко Слободский, дал сию расписку в том, что заплоченные мною на аукционе два рубля, за осьмиугольный стол ясеневого дерева, мне возвращены, г. Чиновником Аноевым.

Ицко Слободкер.

ЦДГА Летувы ф. 525. воп. 15. Адз: зах. 744.

Публікацыя паводле: Наша Ніва. – 1992, №7.