Назад

Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі

Навуковы зборнік

 
Прадмова
 
Кастусь Каліноўскі і яго эпоха
Смалянчук Алесь (д. г. н., Гародня).
Асоба Кастуся Каліноўскага як даследчая праблема
Токць Сяргей (к. г. н., Гародня).
Нацыянальны і сацыяльны дыскурсы ў тэкстах ”Мужыцкай праўды” і ”Разсказов на белорусском наречии”
Киштымов Андрей (к. и. н., Минск).
Отец и сын: семейная биохроника Калиновских
Радзюк Аляксандр (к. г. н., Гародня).
Рэпрэсіўная дзейнасць уездных ваенных начальнікаў у 1863–1864 гг. (на прыкладзе Гарадзенскай губ.)
Ильин Александр (к. ф.-м. н., Пинск), Игнатюк Елена (к. ф. н., Пинск).
Повстанцы Гажичи
Никулина Ирина (д. и. н., Барнаул).
О ссыльных участниках восстания 1863–1864 гг. на Алтае
Кахновіч Віктар (Менск).
Эканамічныя наступствы падаўлення паўстання 1863-1864 гг. на Берасцейшчыне
Гарбачова Вольга (к. г. н., Менск).
Фотаздымак як крыніца па гісторыі паўстання 1863 г.
Фірыновіч Алена (Менск).
Дакументальныя матэрыялы НГАБ у г. Гародні па гісторыі паўстання 1863–1864 гг.: крыніцазнаўчы аналіз
 
Асоба Кастуся Каліноўскага ў нацыянальным дыскурсе
Вашкевіч Андрэй (Гародня).
Кастусь Каліноўскі і беларускі нацыянальны рух у XX стагоддзі
Унучак Андрэй (к. г. н., Менск).
Да пытаньня інтэрпрэтацыі ідэйнай спадчыны Кастуся Каліноўскага
Бачышча Юрась (к. г. н., Вільня).
Постаць Кастуся Каліноўскага ў друкаванай спадчыне беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў
Пагарэлы Аляксандр (мгр., Варшава).
Каліноўскі ў пантэоне нацыянальных герояў БХД (1920-30-я гг.)
Milewski Jan Erzy (dr., Białystok)
Pamięć o Konstantym Kalinowskim w Polsce
Яноўская Валянціна (к. г. н., Менск).
Акадэмік Уладзімір Перцаў аб ролі Кастуся Каліноўскага ў беларускай гісторыі: змена поглядаў пад уплывам савецкай рэчаіснасці
 
Кастусь Каліноўскі ў беларускай культурніцкай традыцыі
Сацукевіч Іван (Менск).
Мемарыялізацыя Кастуся Каліноўскага ва ўрбананіміцы Беларусі
Жарская Настасся (мгр., Менск).
Вобраз Кастуся Каліноўскага ў мастацкай літаратуры
Шулаеў Андрэй (мгр., Менск).
Вексілалагічныя аб’екты паўстання 1863–1864 гг.: гістарыяграфічны вобраз і крытыка
Ильин Александр (к. ф.-м. н., Пинск).
Ян Позняк – первый исследователь участия православного духовенства в восстании 1863–1864 г.
Трафімчык Анатоль (к. г. н., Берасце)
Тадэвуш Касцюшка ў беларускім паэтычным слове канца XVIII–XIX стст.
 
Дакумент
Фелікс Ражанскі. З Гарадзенскага ваяводства (1903)
(падрыхтоўка да друку Зміцера Кузменкі)